Bize Ulaşın (0216) 384 59 22 · sdoakademi@gmail.com

İkinci Adım: Ana Sınıfı Ve İlkokul Düzeyi Öğretmen Eğitimleri

İkinci Adım Sosyal Duygusal Becerileri Geliştirme ve Şiddetti Önleme Programı
Okul Öncesi – Ana Sınıfı Ve İlkokul Düzeyi Öğretmen Eğitimleri

İkinci Adım Sosyal Duygusal Becerileri Geliştirme ve Şiddeti Önleme Programı çocukların sosyal ve duygusal becerileri geliştirerek onları okul ve hayat başarısı için gerekli olan becerileri desteklemeyi hedefleyen önleyici bir programdır. İkinci Adım Programı Okul Öncesi (4-5 Yaş), Ana Sınıfı (6 Yaş) ve İlkokul (1.Sınıf-4. Sınıf) Düzeyleri olmak üzere 3 farklı programdan oluşur. Her bir düzeyin kurumunuzda uygulanması için gerekli olan uygulama ve ölçme-değerlendirme eğitimini için 2 farklı uygulama modeli bulunmaktadır.

İkinci Adım Öğretmen Eğitimleri her bir düzey (Okul Öncesi, Ana Sınıfı ve İlkokul) için ayrı ayrı olarak, İkinci Adım Ekibi tarafından kurumunuzdaki sınıf öğretmenleri ve rehber danışmanlarla etkileşimli olarak gerçekleştirilir.

1. Uygulama Modeli:
Bu teklif, 1 günlük etkileşimli öğretmen eğitiminin İkinci Adım Ekibi tarafından kurumunuzdaki sınıf öğretmenlerine ve rehber danışmanlara verilmesini içerir (Azami 20 öğretmen).

  • İkinci Adım Programı’nın uygulanmasına yönelik beceri kazanımı

Ayrıca bu teklife, programı uyguladığınız ilk eğitim yılı süresince sizin belirlediğiniz bir tarihte yapılacak 1 takip toplantısı dâhildir. Takip toplantısında programın okulunuzdaki işleyiş süreci İkinci Adım ekibi, sınıf öğretmenleri ve rehber danışmanlar tarafından soru ve paylaşımlarla değerlendirilir.

2. Uygulama Modeli:
Bu teklif, 2 günlük etkileşimli öğretmen eğitiminin İkinci Adım Ekibi tarafından kurumunuzdaki sınıf öğretmenlerine ve rehber danışmanlara verilmesini içerir (Azami 20 öğretmen).

Eğitim içeriği;

  • Sınıf öğretmenlerine “Sosyal-Duygusal Öğrenme”nin teorik alt yapısının anlatılması
  • Olumlu sınıf ikliminin desteklenmesine yönelik ipuçlarının paylaşılması
  • Sınıf öğretmenlerinin sosyal duygusal becerilerini geliştirmeye yönelik etkinliklerin yapılması ve önerilerin sunulması
  • İkinci Adım Programı’nın uygulanmasına yönelik beceri kazanımı

Ayrıca bu teklife;

  • Programı uyguladığınız ilk eğitim yılı süresince sizin belirlediğiniz bir tarihte yapılacak 1 takip toplantısı, (Takip toplantısında programın okulunuzdaki işleyiş süreci İkinci Adım ekibi, sınıf öğretmenleri ve rehber danışmanlar tarafından soru ve paylaşımlarla değerlendirilir.)
  • İlk uygulama yılından sonraki yılın Eylül ayında yapılacak 1 tazeleme toplantısı, (Tazeleme toplantısında bir önceki yıla dair uygulama süreci paylaşılıp sınıf öğretmenlerinin uygulama bilgileri tazelenir, yeni öğretim yılına ilişkin öngörüler değerlendirilir).
  • İkinci Adım Programı’nın velilere tanıtılması için kurumunuzda ‘İkinci Adım Tanıtım Sunumu’nun İkinci Adım Ekibi tarafından düzenlenmesi dahildir.

Eğitimler ile ilgili İkinci Adım Ekibi ile iletişime geçmek için tıklayın.