Bize Ulaşın (0216) 384 59 22 · sdoakademi@gmail.com

Farkındalıkla Eğit Dikkatini

FARKINDALIK (MINDFULNESS) PROGRAMI 10-18 YAŞ UYGULAMA
PROGRAMIN ADI: FARKINDALIKLA EĞİT DİKKATİNİ (FED)

FED eğitiminin amacı dikkati odaklayabilmek, stresi azaltmak, performans ve yaratıcılığı artırmaktır. Günde yaklaşık 10 dakika uygulanacak zihin tekniklerinin eğitimini içerir. Bu amaçla, öğrencilere, kolay anlaşılır ve güçlü uygulamalar sunulacaktır.

Bu program, Cambridge ve Oxford Brookes Üniversitelerinde geliştirilen bilimsel programlara dayanmaktadır. Pek çok ülkede ve okullarda bu konuda projeler uygulanmakta, programın öğrencilerin disiplin, kaygı ve odaklanma süreçlerine çok yararı olduğu anlaşılmaktadır.

Dikkat ve konsantrasyon farkındalıkla eğitilebilir.  Zihnin kaygılarını yatıştırıp, stresi azaltabilmek, yaptığı her şeye daha çok bilinç katabilmek, insanı güçlü ve başarılı kılar. Konsantre olabilen öğrenci, daha kolaylıkla üretken, verimli ve mutlu olur.

Bu yöntemle, kişi zihnin dağıldığını, aşırı yüklendiğini fark edip, vites değiştirmeyi öğrenir. Yargısız olarak içinde bulunduğu ana,  sınava veya derse odaklanabilir, dikkatini toplayabilir. En etkili çözümü ve yanıtı bulabilecek esnekliği kazanabilir.

Çocukların öğreneceği uygulamalar, öğrencilik döneminde olduğu kadar, yetişkinlikte de daha bilinçli yaşamalarını sağlayacak yöntemleri içerir.

Bu eğitim öğrencilere, bir yaşam becerisi kazandırır.

Program Kazanımları:

 • Odaklanmayı ve öğrenmeyi kolaylaştırır.
 • Akademik başarıyı destekler.
 • Sporda ve müzikte yüksek performans sağlar.

Öğrenci;

 • Daha sakin, rahat ve mutlu hisseder.
 • Arkadaşlarıyla daha iyi ilişkiler kurar.
 • Kaygı, sınav stresi gibi zorlayıcı duygusal durumlarla daha kolay baş edebilir.

FED, eğitim kiti aracılığıyla bu eğitimi almış öğretmenler tarafından uygulanır.

Eğitim kiti kapsamı;

 • Ünite İçerikleri Kitabı
 • Eğitim Rehber Kitabı
 • Eğitim Videoları 
 • Ses Kayıtları 
 •  

Farkındalıkla Eğit Dikkatini Öğretmen Eğitimi, Sosyal Duygusal Öğrenme Akademisi Ekibi’nden Selmin Erk tarafından kurumunuzdaki uygulayıcı öğretmenler ve rehber danışmanlarla etkileşimli olarak gerçekleştirilir.

Uygulama Modeli

Bu model 6 haftalık etkileşimli eğitimin, Sosyal Duygusal Öğrenme Akademisi Ekibi tarafından kurumunuzdaki uygulayıcı öğretmenler ile rehber danışmanlara ve eğitime katılmak isteyen tüm okul görevlilerine verilmesini içerir (Azami 20 kişi). Eğitim içeriği;

 • Katılımcılara “Farkındalık” (Mindfulness) ın teorik alt yapısının anlatılması,
 • Sınıf ikliminin, kullanılacak teknikleri desteklenmesine yönelik ipuçlarının paylaşılması,
 • Katılımcıların farkındalık teknikleri becerilerini geliştirmeye yönelik etkinliklerin yapılması ve önerilerin sunulması,
 • Farkındalıkla Eğit Dikkatini Programı’nın uygulanmasına yönelik beceri kazanımı (Sakinleşme, kendindeki fiziksel ve duygusal süreçlerin farkında olma, dikkati odaklama ve empati geliştirmeyi destekleyen yöntemlerin kazanımı)

Eğitimin süresi;

 • Eğitim toplantıları: Haftada bir kez, 60 dakikalık oturumlar halindedir. 6 haftalık eğitim toplantılarının ilki, programını sonuna kadar almak isteyen öğretmen ve diğer okul çalışanlara açık olup, tanıtım amaçlı yapılır. Dolayısıyla, ilk eğitim için katılımcı sayısı sınırlı tutulmayabilir.
 • Eğitimler başladıktan bir ay sonra, sınıf uygulamaları başlatılır. Programının tanıtımı için, öğrencilerle 6 hafta açıklamalı uygulama yapılır. Ardından günde 5-10 dakikalık uygulamalar, tüm eğitim yılı boyunca sürer.

Ayrıca bu uygulama modeline,

 • Programı uyguladığınız ilk eğitim yılı süresince sizin belirlediğiniz bir tarihte yapılacak 1 takip toplantısı, (Takip toplantısında programın okulunuzdaki işleyiş süreci, Sosyal Duygusal Öğrenme Akademisi ekibi, uygulayıcı öğretmenler ve rehber danışmanlar tarafından soru ve paylaşımlarla değerlendirilir.)
 • İlk uygulama yılından sonraki yılın Eylül ayında yapılacak 1 tazeleme toplantısı, (Tazeleme toplantısında bir önceki yıla dair uygulama süreci paylaşılıp, öğretmenlerin uygulama bilgileri tazelenir, yeni öğretim yılına ilişkin öngörüler değerlendirilir).

FED Programının Öğretmen Eğitimi ile ilgili iletişime geçmek için tıklayın.