Bize Ulaşın (0216) 384 59 22 · bilgi@sdoakademi.com

İkinci Adım

İkinci Adım Programı çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemeyi hedefleyen yapılandırılmış, önleyici bir programdır. Okul öncesi (4 yaş), Ana Sınıfı (5 yaş), 1., 2., 3. ve 4. sınıf düzeylerine uygun hazırlanmış programları vardır. Her sınıf düzeyinde Empati, dürtü kontrolü, öfke yönetimi ve problem çözme alanlarına ait farklı alt becerileri geliştirir.

Farklı sınıf düzeylerine özel programlar o yaş grubuna spesifik becerileri basitten karmaşığa sıralı bir biçimde öğretirken, sosyal-duygusal gelişim alanında zorlanan çocukları değil, tüm çocukların gelişimini sağlamayı amaçlar.

İkinci Adım Programı, çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerine verdiği destekle okul ortamındaki şiddeti azaltmayı, olumlu bir sınıf ve okul iklimi yaratmayı, bu sayede öğrenme ortamını olumlu etkileyerek çocukların akademik başarılarını arttırmayı hedefler.

Dünyanın 18 ülkesinde 30 milyon çocuğa ulaşan İkinci Adım Projesi, orjinal adı ile Second StepCommitee for Children tarafından geliştirilmiş bir programdır.

Birçok araştırmaya konu olan ve ödüle layık görülen programın uygulama sonrasında;

  • Okul iklimini olumluya çevirdiği,
  • Öğrenciler arasında kabul ve hoşgörünün artıp, çatışmaların indirgendiği,
  • Akademik başarının arttığı
  • Disiplin cezası alan öğrencilerin sayısında azalma olduğu gözlemlenmiştir.

İkinci Adım Programı Türkiye’de 2010 yılından bu yana 2000’den fazla öğrenciye 150 öğretmen tarafından ulaşmıştır.

İkinci Adım Programının Uygulanması
İkinci Adım Programının İlkokul Düzeyinin uygulama temeli, 3 farklı ünite olan Empati Eğitimi, Dürtü Kontrolü ve Problem Çözme ve Öfke Yönetimine ait ünite kartları ve ders kartlarının kullanımına dayanır. İlkokul düzeyinde programın uygulama esasları ayrıntılı olarak eğitim setinin içerisindeki Öğretmen Eğitimi videosu ile aktarılır. Eğitim setinin içerisinde bulunan Ünite kartları, o üniteye ait konu hakkında genel bilgileri (üniteyi oluşturan ders başlıkları, ünitenin önemi ve ek etkinlik önerileri) içermektedir. İkinci Adım’ı uygulayan sınıf öğretmeni tarafından üniteye başlamadan önce bu kartlar okunarak gerekli hazırlıklar tamamlanır. Eğitim setindeki posterler de görsel materyal olarak öğretilen kavramları pekiştirmek için kullanılmaktadır.

İlkokul düzeyinde İkinci Adım dersleri haftada bir sıklıkla, bir ders saati ayrılarak işlenir. Ders anlatımında kullanılan ders kartlarının ön yüzlerinde o dersin konusuna ait fotoğraf, arka yüzlerinde ise dersin tüm işleyişine dair adımlar yer alır.Ön yüzde yer alan fotoğraf ve ilgili senaryo hakkında öğrencilere sorulan sorularla başlayan ders, tartışma soruları, canlandırma, özet bölümleriyle devam eder. Her kartın arkasında yazan adımlar eğitimcinin işini oldukça kolaylaştırırken, dersin akıcılığını sağlar.

İkinci Adım Programı Okul Öncesi Düzeyinde de ünite kartı ve ders kartları aracılığıyla yürütülmektedir. Uygulama için gerekli olan öğretmen eğitimi İkinci Adım Ekibi tarafından verilmektedir. Her ünite hakkında hazırlanmış posterler de görsel materyal olarak öğretilen kavramları pekiştirmek için kullanılmaktadır. Okul Öncesi Düzeyinde İkinci Adım dersleri her gün 7 ila 10 dakika arası sınıf öğretmeni tarafından yapılır. İlk gün çocuklara öğretilecek kavramlar bir kukla senaryosu ile tanıtılmaktadır. Aynı gün işlenen konu ile ilgili bir şarkı dinlenmekte ve Beyin Geliştirme oyunu oynanmaktadır. Tüm hafta aynı şarkı çocuklarla beraber söylenir; Beyin Geliştirme oyunu ise hafta boyunca giderek zorlaşarak oynanmaya devam eder. Haftanın ikinci günü aynı kavramlar, ders kartının ön yüzünde bulunan fotoğrafın hikayesi anlatılarak ve bu hikaye hakkında yapılan grup tartışması ile işlenir. 3. ve 4. günler küçük grup ve büyük grup etkinlikleri yapılarak program devam eder. 5. gün ise o haftanın konusunu içeren bir kitap okunarak ve kitap hakkında konuşularak haftalık işleyiş tamamlanır. Aynı zamanda, haftanın son günü ailelere o haftanın konusu hakkında bilgi veren ve o haftanın kavramlarını pekiştirmek üzere bir oyun önerisi içeren Ev Etkinlikleri yollanır.

İkinci Adım Ana Sınıfı Düzeyinde program Eğitim Materyalleri kitabında bulunan Ders İçerikleri, Takip Kartları ve Ev Etkinlikleri ile yürütülmektedir. Ders İçerikleri aktarılmasında Fotoğraflı öyküler,Kukla senaryoları, Şarkılar, Posterler, Beyin Geliştirme Oyunları kullanılmaktadır. Ana Sınıfında İkinci Adım dersleri haftanın ilk gününde Ders içeriği ile başlar, 40 dakika süren bu ders ile o haftanın teması öğrencilere aktarılır. Diğer günlerde ise Takip Kartında belirtilen akışa göre 5-15 dakikalık etkinlikler ile öğretilmesi hedeflenen beceriler pekiştirilir. Haftanın son gününde ise ailelere iletilen Ev Etkinliği dosyası ile ailenin katılımı hedeflenir.

İkinci Adım’ı uygulayan kurumlar için tıklayınız.

Türkiye’de programı uygulayan öğretmenlerin geri bildirimlerine ulaşmak  için tıklayınız.